Trädgårdsdekorationer piedestaler

Först tar vi upp en sak piedestal och pedestal, det är sak samma och vi kallar det piedestal.

Trädgårdsdekoration piedestal

Trädgårdsdekoration piedestal

Har man redan fina krukor men det känns som att det fortfarande saknas något så kan det faktisk vara en piedestal. Det gör att blommorna sitter högre upp, kanske får mer sol om de stått på ett mindre ställe som skymdes med något större. Men det är inte bara det som är syftet med en piedestal. Det ska bli snyggare med den också.

Vi tycker ha fått en bra grepp på det. Piedestal i form av klassiska kolumner eller piedestaler i form av t.ex. en elefant som bär på sin rygg en kruka med blomman.

Låt inte dröja på det och se våra piedestaler.